Sherbime

Ndertime civile

  • Prodhime elementesh te parafabrikuara
  • Sistemim taracime
  • Ndertime turistike
  • Vepra arti


Infrastrukture

  • Punime dheu
  • Ndertime rrugesh
  • Hekurudha
  • Kanalizime
  • Investime ne sektorin e energjetikes